สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. คลิปบุคคลต้นแบบ ตอนที่ 5 “ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร”

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. คลิปบุคคลต้นแบบ ตอนที่ 4 “สมโภชน์ โตรักษา”

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. คลิปบุคคลต้นแบบ ตอนที่ 3 “สารี อ๋องสมหวัง”

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. คลิปบุคคลต้นแบบ ตอนที่ 2 “วัลลพ แก้วอ้น”

สื่อประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. คลิปบุคคลต้นแบบ ตอนที่ 1 “พระพยอม กัลยาโณ”

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 8 ทำงานอื่นในเวลาราชการ

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 7 ล็อคสเปค

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 6 ทุจริตเชิงนโยบาย

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 5 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 4 คำสั่งไม่ชอบด้วยกฏหมาย

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 3 ลายเซ็น

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 2 ยักยอกทรัพย์

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขบวนการใต้โต๊ะ ตอนที่ 1 ใช้ของหลวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า ขนาดความสูง 8 เมตร จำนวน 7 ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายก …
Continue reading “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567

การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 10 ยืมแล้วไม่คืน…นิสัยไม่ดี ที่เพื่อนหนีห่าง