งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560 ง …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม 2560

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

1326_1

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560 จดหมายข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559 …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม 2559

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิากยน  25 …
Continue reading งบทดลองและรายงานรับ -จ่ายเงินสด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามั …
Continue reading การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  ร่วมปฏิญานต …
Continue reading กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่านนายอำเภอศรีมโสถ

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่ …
Continue reading ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่านนายอำเภอศรีมโสถ

ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา …
Continue reading ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม …
Continue reading ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ วัดไผ่งาม

ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การติดตามและปร …
Continue reading ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559