กฎหมาย-ระเบียบ-สาระน่ารู้ สำหรับประชาชน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขปรับปรุงถึง พ.ศ. 25 …
Continue reading กฎหมาย-ระเบียบ-สาระน่ารู้ สำหรับประชาชน

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พ.ศ.2552