ดำเนินการเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกดิน

กำหนดระยะเวลาการสำรวจภาคสนามเกี่ยวกับข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย

วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ทหารจากจังหวัดฯ คณะครู และทีมจิตอาสาร่วมกันจัดเตรียมบริเวณอาคารเรียนและทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดสระมะเขือ

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นางเครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้อำนวยความสะดวกมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท น้ำมันซันสตาร์ 2004 จำกัด

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน ประจำตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่ …
Continue reading โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การแจกถุงยังชีพ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

3 วิธีขายอาหารให้ปัง !! โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าร้าน !! ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ชนิดแบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ขอบเขต TOR เอกสารประกวดราคา

พับเหรียญโปรยทาน งาน “นางฟ้า” รายรับเริ่ด! ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19

พับเหรียญโปรยทาน งาน “นางฟ้า” รายรับเริ่ด! ผู้เขียน เส้ …
Continue reading พับเหรียญโปรยทาน งาน “นางฟ้า” รายรับเริ่ด! ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19

ส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

การแปรรูปอาหารมะกรูดแก้ว

การเลี้ยงไก่ไข่-ทำง่าย-รายได้ดีจริง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

อาชีพเพิ่มรายได้ “การเลี้ยงไก่ไข่” ทำง่าย รายได้ดีจริง …
Continue reading การเลี้ยงไก่ไข่-ทำง่าย-รายได้ดีจริง เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19

“บันได 4 ขั้น” ทางเลือก ทางรอดของเกษตรยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤต COVID-19