ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงลประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6เดือน)(1ต.ค.62 – 31 มี.ค.63)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2 …
Continue reading รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6เดือน)(1ต.ค.62 – 31 มี.ค.63)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2 …
Continue reading รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6เดือน)(1 เม.ย.62-30 ก.ย.62)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ …
Continue reading รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑