ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ …
Continue reading โครงการสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ Scan2563- …
Continue reading กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ