ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ (เดือน ธันวาคม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

11.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฏาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2560 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม  256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม  256 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2559

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2559