ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 ประจำเดือนกันยายน …
Continue reading สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2558

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1.ประจำเดือนสิงหาคม …
Continue reading สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 25 …
Continue reading สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2558