ประกาศ!! ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพงานจัดเก็บรายได้และสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560 จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักร …
Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี โรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภา …
Continue reading ภาษีโรงเรือนและที่ดิน