ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 …
Continue reading ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือก

ประกาศ วัน เวลาและสถานที่ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ เลือกสรรเป็นพนั

ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ประกาศเลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง …
Continue reading ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงายประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป