รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …
Continue reading ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการมุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือน กันยายน 2564)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2564

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Scan …
Continue reading แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563