การแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักกันตนเอง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และมีกำหนดในการฉีดพ่นหมอกควัน ดังนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ/ครับ

แจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

การแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดไชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันอังคารที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี …
Continue reading การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

ดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอบขอบพระคุณ บุญนี้บารมีปู่ (แม่น้ำหนึ่ง) ที่มอบชุด PPE ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดไชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำอยู๋โรงพยาบาลสนามศรีมหาโพธิ์ประชารักษ์

ดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดไชื้อไวรัสโคโรนา 2019พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวรบ้านพักที่ใช้ในการกักตัวสังเกตอาการ

ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ซึ่งอยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ ๗ เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ จำนวน ๔ ราย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ หมู่ที่ ๑

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ หมู่ที่ ๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ หมู่ที่ ๑

ประกาศ!! ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายยุทธศักดิ์  …
Continue reading ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนสาย บริเวณด้านหน้า องค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้กับปนะชาชนที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับส …
Continue reading ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 03.30 น. ณ โรงงานกระด …
Continue reading ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2564