โครงการกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ในวันที 28 กรกฎาคม 2563 นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายก …
Continue reading กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

การฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์คว …
Continue reading การฉีดพ่นหมอกควันรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

มอบหน้ากาก Face shieid และหน้ากากอนามัย

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค …
Continue reading มอบหน้ากาก Face shieid และหน้ากากอนามัย

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบทในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

คณะผู้ตรวจแนะนำจากสารวัตรทหาร ค่ายพรมโยธี จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ๑ปี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส ในการทำงานขอ …
Continue reading ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

วันศุกร์ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโค …
Continue reading ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบได้ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ห …
Continue reading ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

รับ มอบหน้ากากอนามัยให้ อสม.ตำบลโคกปีบ

ในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ทาง บจก.ซันสตาร์2004 (เฮียตี๋ ป …
Continue reading รับ มอบหน้ากากอนามัยให้ อสม.ตำบลโคกปีบ