สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 6 งานกลุ่มทำคนเดียว ไม่ได้นะ!!

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 5 เงินใครหนอ ขอเอาไปใช้ก่อนได้ไหม

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 4 เพื่อนกันต้องช่วยกันทำเวร

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 3 ทุจริตเงินห้อง เท่ากับโกงเพื่อน

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 2 มาก่อนได้ก่อน มาทีหลังต้องต่อคิว

สื่อประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตอนที่ 1 ไม่ลอกการบ้าน ไม่ Sad ตอนสอบ

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “ภัตตาคารหรู”

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “นาฬิกาตัวท๊อป”

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “สูทพิเศษ”

สปอต – ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต ตอน “ส …
Continue reading สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต ตอน “สูทพิเศษ”

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ.2567

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 & …
Continue reading แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569) ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่1) พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

โครงการ “กาชาดรวมใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) จุดให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ร่วมถวายน้ำรับพระธุดงค์ รอยต่อจากอำเภอศรีมหาโพธิ รับเข้าสู่อำเภอศรีมโหสถ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ …
Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖