ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมแ …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องการกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560

การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปีพุทธศักราช 2560 จดหมายข่าว

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประ …
Continue reading จุลสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  สมัยประชุมสามั …
Continue reading การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”  ร่วมปฏิญานต …
Continue reading กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่านนายอำเภอศรีมโสถ

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่ …
Continue reading ตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จากท่านนายอำเภอศรีมโสถ

ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา …
Continue reading ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม …
Continue reading ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ วัดไผ่งาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักร …
Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศช่องทางร …
Continue reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์