“โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2557”

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2557     &nb …
Continue reading “โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2557”

“กิจกรรมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

กิจกรรมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.2558       …
Continue reading “กิจกรรมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

“ประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558”

ประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนหลักประกั …
Continue reading “ประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558”

“กิจกรรมงานมาฆบูรมีศรีปราจีนบุรี พ.ศ.2558”

กิจกรรมงานมาฆบูรมีศรีปราจีนบุรี พ.ศ.2558     …
Continue reading “กิจกรรมงานมาฆบูรมีศรีปราจีนบุรี พ.ศ.2558”

“ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ พ.ศ.2558     …
Continue reading “ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ พ.ศ.2558”

“โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน”

วิสัยทัศน์ “โคกปีบท้องถิ่นน่าอยู่   บูรณาการพัฒนา  ธรรม …
Continue reading “โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน”

“การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว กรณี …
Continue reading “การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

“ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริ …
Continue reading “ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

“โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน”

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน …
Continue reading “โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน”

“ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ”

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๗     &nbs …
Continue reading “ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ”

“ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ”

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ …
Continue reading “ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ”

“ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ”

“ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ” อ.ศรีมโหสถ หน่วยงาน …
Continue reading “ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ”

“ โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ”

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗     &n …
Continue reading “ โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ”

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พ.ศ.2552