“การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว กรณี …
Continue reading “การประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้ว”

“ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริ …
Continue reading “ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมบริเวณร้านค้าแผงลอย”

“โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน”

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน …
Continue reading “โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้สูงอายุ สตรีและประชาชน”

“ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ”

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๗     &nbs …
Continue reading “ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ”

“ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ”

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ …
Continue reading “ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ”

“ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ”

“ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ” อ.ศรีมโหสถ หน่วยงาน …
Continue reading “ โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ”

“ โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ”

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗     &n …
Continue reading “ โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ”

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พ.ศ.2552