ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3054 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3054 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง