แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567

อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปล …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567

อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต …
Continue reading แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2567