วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 36 เมตร(ตามแบบแปลน อบต.โคกปีบ) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567

เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเปิดกีฬาคามิเลียนเกมส์ ประจำปี 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคณะกลองยาวประยุกต์ สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร่วมตรวจให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 36 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโซล่าเซล์ ขนาด 550 วัตต์ จำนวน 3 แผง ติดตั้งปั้มหอยโข่ง 2 นิ้ว750 วัตต์ ขนาด 1 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

แบบฟอร์ม ITA -016 (เสร็จ)

ขอเชิญร่วม ”โครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 ”

องค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบ ขอเชิญร่วม ”โครงการประเพณีส …
Continue reading ขอเชิญร่วม ”โครงการประเพณีสงกรานต์ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2567 ”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (สำหรับโครงการสูบส่งน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 อันเนื่องจากภัยแล้ง ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน 2566-มีนาคม 2567)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน

คู่มือการใช้แบบคำร้องทั่วไปผ่านเว็บไซต์ ระบบ E-Service

คู่มือการแจ้งคำร้องทั่วไปผ่านเว็บไซต์ ระบบ E-service