การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำลโคกปีบ ครั้งที่๑/๒๕๖๗

เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รายชื่อ CG ที่ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ร่วมกันบูรณาการตัดต้นไม้ที่หักโค่น บริเวณโบราณสถานสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่ิอยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

E-plannacc

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค 5936 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร”

ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ณ โบราณสถานสระแก้ว

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี