ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือนพฤศจิกายน-พ.ศ.2563

 

 

ใส่ความเห็น