ได้ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนางประทวน ทมไพร และหมู่ที่ ๗ บริเวณศาลาประชาธิปไตย ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนางประทวน ทมไพร และหมู่ที่ ๗ บริเวณศาลาประชาธิปไตย ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
อาจเป็นรูปภาพของ ต้นไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, สุนัข และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ สุนัข และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ สัตว์ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสุนัขอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน

ใส่ความเห็น