การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สภาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

 

 

ใส่ความเห็น