ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และมีกำหนดในการฉีดพ่นหมอกควัน ดังนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ/ครับ

เรื่อง โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และมีกำหนดในการฉีดพ่นหมอกควัน ดังนี้
จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ/ครับ

ใส่ความเห็น