ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำอยู๋โรงพยาบาลสนามศรีมหาโพธิ์ประชารักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นางเครือวัลย์ สมานสิริรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และนายพิศิษฐ์ ธีรพนาศาสตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำอยู๋โรงพยาบาลสนามศรีมหาโพธิ์ประชารักษ์
ณ โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ครีมหาโพธิ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น