ดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดไชื้อไวรัสโคโรนา 2019พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวรบ้านพักที่ใช้ในการกักตัวสังเกตอาการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
นายยุทธศักดิ์ นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
นายประยูร เหลืองทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายวีรยุทธ ทองกล้ำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 พร้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ เพื่อใช้ในการดำรงชีพ ซึ่งอยู่ระหว่างกักตัวสังเกตอาการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย นมUHT และน้ำดื่ม ในพื้นที่หมู่ 7 เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวรบ้านพักที่ใช้ในการกักตัวสังเกตอาการ

ใส่ความเห็น