ประกาศ!! ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศ!! ข่าวประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
เรื่อง การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔
ด้วยถึงกำหนดเวลาที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๔
องค์การบริการส่วนตำบลโคกปีบจขอเชิญชวนผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗-๒๗๗๐๐๙ (ในวันและเวลาราชการ)
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ใส่ความเห็น