ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ


ใส่ความเห็น