กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาจ้าง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพร  ในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560  ณ  ที่ทำการอำเภอศรีมโหสถ

 

 

ใส่ความเห็น