คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น

นายยุทธศักดิ์  นามประสิทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ  ได้แถลงคำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารท้องถิ่น

ใส่ความเห็น