ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

3.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ใส่ความเห็น