แจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยง

วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นำโดย นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ลงพื้นที่ในการดำเนินการแจกถุงยังชีพแก่กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักกันตนเองไม่สามารถประกอบอาชีพและหารายได้ได้ตามปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น