การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อเฟื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และชุมชน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – ๑๙

ใส่ความเห็น