การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัดชา นามประสิทธิ์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ หมู่ที่ ๒,๔,๕ และ หมู่ที่ ๖ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน

ใส่ความเห็น