ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ ๓๖
ร่วม พิธีบ่วงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียน ในวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น