กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสเนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนาและเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นำโดย นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พร้อมทั้งบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสเนื่องในสัปดาห์พระพุทธศาสนาและเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

ใส่ความเห็น