ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นำโดย นางพัดชา นามประสิทธิ์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายประยูร เหลืองทอง นายสมชาย เอื้อเฟื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายมานะ พนัสเดิม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
*****ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ หมู่ที่ ๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน

ใส่ความเห็น