ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

วันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางพัดชา นามประสิทธิ์​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบหมายให้ นาย ประยูร เหลืองทอง นายสมชาย เอื้อเฟื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นายมานะ พนัสเดิม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ณ หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๙ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร ในช่วงเวลากลางคืน ทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดการเกิดอุบัติเหตุในยามค่ำคืน

ใส่ความเห็น