ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น