กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ นำโดย นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ณ บริเวณหมู่ที่ ๔ ทางเข้าโบราณสถาน สระแก้วสระขวัญ และบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ

ใส่ความเห็น