ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพื้นที่ควบคุม และรณรงค์ขอให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

ใส่ความเห็น