ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย เอื้อเฟื้อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริเวณ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และชุมชน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ใส่ความเห็น