ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับที่เลือกตั้งเต็นท์ชั่วคราวและค่ากระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ใส่ความเห็น