โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน ประจำตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น