การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

????ประชาสัมพันธ์ ????
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/3JYhTZY หรือ สแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

ใส่ความเห็น