ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยแรก

ใส่ความเห็น