ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1-2564

13 สิงหาคม 2564(แก้ไข2)

ใส่ความเห็น