ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแส การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.

ประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแส การทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริต และพื้นที่ให้บริการประชาชน โดยสามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ https://www.traffy.in.th/?page_id=27667

ใส่ความเห็น