กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด”

         นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” ณ บริเวณหมู่ที่ 1 โรงเรียนวัดสระมะเขือ

ใส่ความเห็น