งาน “วันผู้สูงอายุ 2565 สุขสนุก สุขสง่า สุขสงบ” ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565

 

นางพัดชา นามประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ มอบหมายให้ นางสาวรัญชนา สายพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ 2 เข้าร่วมเปิดงาน “วันผู้สูงอายุ 2565 สุขสนุก สุขสง่า สุขสงบ” ที่ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2565 หรือวันปีใหม่ไทย

โดยมี นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย และมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ

ใส่ความเห็น